Aktuální čísla časopisů

Myslivost: Prosinec / 2014
ročník: 62 (92)
 
Lovecký pes: 2/2014
ročník: 2014
 
Myslivecké zábavy 2/2014
ročník: 2014

Chovatelská přehlídka trofejí a lesnická výstava v Náměšti nad Oslavou

13.5.2011

Text a foto: Ing. Tomáš Sedláček Chovatelská přehlídka trofejí a lesnická výstava v Náměšti nad Oslavou

Tradiční chovatelská přehlídka trofejí proběhla od 30. dubna do 3. května v obřadní síni státního zámku v Náměšti nad Oslavou. Pořadatelem byl Městský úřad Náměšť nad Oslavou. Přehlídka byla připravena ve spolupráci s Okresním mysliveckým spolkem v Třebíči a sponzorem akce byly Lesy České republiky, s.p.

Slavnostní zahájení se uskutečnilo v sobotu 30. dubna za přítomnosti zástupců Městského úřadu v Náměšti, odboru životního prostředí a místostarosty města. Slavnostní atmosféru navodil Žesťový kvintet, který předvedl lovecké fanfáry a povely a hudebně potom provázel částí dopoledne. Slavnostnímu zahájení přihlíželo asi 80 zájemců.
Základ chovatelské přehlídky tvořila kolekce 200 trofejí srnčí zvěře a 40 trofejí daňčí zvěře ulovené v hospodářském roce 2010 na Náměšťsku. Doplnily je trofeje šelem a jedna trofej muflona. Tradičně nejhodnotnějších trofejí bylo dosaženo chovem daňčí zvěře v Oboře Kralice. Dvě zlaté trofeje (z nich jedna  mimořádná – 197,42 bodů CIC), tři stříbrné a jedna bronzová dostatečně svědčí o kvalitě chovu zvěře v této honitbě. Pro veřejnost bylo určitě zajímavé prohlédnout si čtyři vypreparované daňky.
MěÚ Náměšť nad Oslavou, odbor životního prostředí, zpracoval k přehlídce katalog, v němž byl zhodnocen chov a lov zvěře v hospodářském roce 2010.
Přehlídka byla vhodně doplněna preparáty ptáků a savců, výstavou loveckých nožů, pastí na odchyt šelem, loveckými povelkami a vyřezávanými ozdobnými výrobky z paroží.
Nedílnou součástí přehlídky byl jako každým rokem doprovodný program. Děti i dospělí si mohli vyzkoušet střelbu z loveckého luku a střelbu ze vzduchovky na pohybující se terč, prohlédnout si lovecké dravce nebo se zúčastnit výletu do Obory Kralice. Ten každoročně pořádá odbor životního prostředí spolu s Lesy ČR, s.p. V letošním roce se nedělního dopoledního výletu zúčastnilo 75 zájemců. Výlet je doprovázen výkladem o historii obory, chovu zvěře, mysliveckých památkách a je zakončen prohlídkou loveckého zámečku. Pro návštěvníky chovatelské přehlídky trofejí byl po celý víkend připraven kančí guláš, který si mohli dopřát v restauraci na Na Valech.
 
Vzhledem k tomu, že rok 2011 je vyhlášen Mezinárodním rokem lesů, byla v předsálí obřadní síně instalována lesnická výstava. Ta sestávala z několika informačních panelů o českém lesnictví, lesnickém hospodaření, skladbě lesů, inventarizaci lesů, fauně a flóře lesa ad. Doplněna byla fotografiemi pana Milana Slavingera, sbírkami semen, letorostů, šišek a dřeva lesních dřevin, informacemi o Mezinárodním roce lesů, lesní pedagogice a akcích pořádaných v letošním roce k tomuto tématu. K dispozici byla celá řada materiálů, které si návštěvníci mohli zdarma odnést.
V parku byly pro děti připraveny soutěže v házení míčků, skládaní obrázků s lesnickou tématikou a každý, kdo se zúčastnil, si z akce odnesl malý dárek.
Pro žáky náměšťských základních škol připravil odbor životního prostředí ve spolupráci s Lesy České republiky, s.p. a Ústavem pro hospodářskou úpravu lesů program lesní pedagogiky. Program proběhl v pondělí a ve středu dopoledne v Oboře Kralice a zúčastnilo se ho 200 žáků.
Na pěti stanovištích se  děti dozvěděly základní informace o lesích, hospodaření v lesích, práci lesníků, dřevorubců i myslivců, ochraně lesa před škůdci, myslivosti a další zajímavé informace. Soutěžně pak poznávaly větvičky a dřevo stromů, vyzkoušeli si měření stromů, seznámily se s dřevorubeckým nářadím a v neposlední řadě se dověděly pravidla chování v lese. Na závěr každý žáček obdržel účastnický list a drobný upomínkový předmět.
 
 
Text a foto: Ing. Tomáš Sedláček


Diskuzní fórum

Fotogalerie

 
 

Reklama

 

Tip obchodu

Čelovka Fénix HL50 Tip obchodu
Obchod pro předplatitele

Reklama

reklama
 
 

Reklama

reklama
reklama
 

Partneři

reklama
reklama
reklama
reklama
reklama

Reklama

 

Výměna ikon

reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama

Stáhněte si

Stáhněte si