Aktuální čísla časopisů

Myslivost: Prosinec / 2014
ročník: 62 (92)
 
Lovecký pes: 2/2014
ročník: 2014
 
Myslivecké zábavy 2/2014
ročník: 2014

Domažličtí myslivci sněmovali

17.5.2011

Domažličtí myslivci sněmovali

V neděli 15. května se domažličtí myslivci v poběžovickém hotelu Hubertus sešli ke společnému rokování a vyhodnocení uplynulého mysliveckého roku.

Jak se stalo již tradicí, trubači svými fanfárami oznámili zahájení sněmu a MUDr Skočdopole seznámil přítomné s návrhem programu jednání a přivítal hosty – místopředsedu ČMMJ Ing. Papeže, Ing. Smutného jako zástupce referátu životního prostředí plzeňského kraje, Ing. Holečka – starostu Horšovského Týna a Dr. Vaňka. Seznámil přítomné s kontrolou plnění usnesení z minulého sněmu a řídil zvolení mandátové a návrhové komise. Po všech těchto organizačních postupech se ujal slova předseda Okresního mysliveckého spolku v Domažlicích Ing. Duffek, který se ve svém hodnocení uplynulého období zaměřil zejména na práci jednotlivých komisí, hospodaření OMS a péči o adepty – uchazeče o první lovecký lístek. Velice pochvalně se vyjádřil i o činnosti Klubu trubačů při OMS. O práci ekonomické komise podal vyčerpávající zprávu její předseda Jiří Kupilík. JUDr. Kresa poutavým způsobem hovořil o problematice stavu myslivecké členské základny, způsobu hospodaření OMS a dalších poznatcích z oblasti činnosti dozorčí rady při OMS. V dalším pořadu programu následovalo předání vyznamenání zasloužilým myslivcům. Zprávu mandátové komise přednesl její předseda Petr Kopf. Následovala podnětná diskuse, při které Ing. Papež přiblížil delegátům sněmu problematiku diskuse o novelizaci Zákona o myslivosti. Vysvětlujícím způsobem hovořil o uplatňování trestního práva v praxi v souvislosti s rozmáhajícím se pytláctvím a o novele veterinárního zákona. V závěru velice kladně hodnotil vystoupení trubačů a poděkoval jim za udržování mysliveckých tradic. V tomto duchu vystoupil i předseda Klubu trubačů |Miloš Čepička a poděkoval vedení OMS za pomoc a podporu.
      Po diskusi, ve které se odrážely některé problémy života ve sdruženích, přednesl Mgr. Kuboň návrh na usnesení. Sněmování, které mělo velice pracovní charakter a věcný průběh, zakončili trubači slavnostním Halali od prof. Dyka.


Diskuzní fórum

Fotogalerie

 
 

Reklama

 

Tip obchodu

Vydělávání kůží a kožešin Tip obchodu
V naší  Prodejně

Reklama

reklama
 
 

Reklama

reklama
reklama
 

Partneři

reklama
reklama
reklama
reklama
reklama

Reklama

 

Výměna ikon

reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama

Stáhněte si

Stáhněte si