Aktuální čísla časopisů

Myslivost: Prosinec / 2014
ročník: 62 (92)
 
Lovecký pes: 2/2014
ročník: 2014
 
Myslivecké zábavy 2/2014
ročník: 2014

FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY NA VYBRANÉ MYSLIVECKÉ ČINNOSTI V ROCE 2014

16.3.2014

Stejně jako každý rok i letos zveřejněny finanční příspěvky na vybrané činnosti mysliveckého hospodaření.

Rámcově jsou stejné jako v předchozím roce, ale došlo k několika zásadním změnám.

Žádost se již nebude nadále podávat na krajských úřadech, ale na pobočkách Ministerstva zemědělství, čímž se rozumí místně příslušné zemědělské agentury. Termín podání žádostí se mění  z 31.5. na 30.9. Další změnou je, že se finanční prostředky poskytnou až po realizaci předmětu žádosti, nikoli před realizací, jak tomu bylo doposud. Zde bohužel hrozí z důvodu omezení finančních prostředků, že některým, zvláště pozdním žadatelům, nebudou finanční prostředky za odvedené opatření či činnost uhrazeny.

Potěšující zprávou je rozšíření podpory drobné zvěře, kdy po podpoře koroptví a vodní pernaté zvěře v minulých letech, přistoupilo Ministerstvo zemědělství i k podpoře mizejícího zajíce polního. Konkrétně se jedná o podporu vypouštění odchovaných nebo odchycených zajíců. Výše podpory je ve výši 1500 Kč.

Veškeré pokyny a formuláře žádostí je v Nařízení vlády o stanovení závazných pravidel poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti, které bylo zveřejněno dne 28. února 2014 ve sbírce zákonů v částce 13. Tento dokument je ke stažení na webových stránkách časopisu Myslivost,  (viz přiložený soubor), Českomoravské myslivecké jednoty a Ministerstva zemědělství v formátu PDF.

Doufejme, že předání agendy podávání žádostí a uvolňování finančních prostředků na vybrané myslivecké činnosti proběhne v klidu, ve prospěch naší myslivosti.

 

Zpracoval Ing. Luděk Králíček ve spolupráci se zaměstnanci Středočeského kraje a Magistrátu hlavního města Prahy


Diskuzní fórum

Přiložené dokumenty

 NV_30_2014-Sb- ( - )
 

Reklama

 

Tip obchodu

Povídání o srnčí zvěři Tip obchodu
 299 Kč v internetovém obchodě

Reklama

reklama
 
 

Reklama

reklama
reklama
 

Partneři

reklama
reklama
reklama
reklama
reklama

Reklama

 

Výměna ikon

reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama

Stáhněte si

Stáhněte si