Aktuální čísla časopisů

Myslivost: Prosinec / 2014
ročník: 62 (92)
 
Lovecký pes: 2/2014
ročník: 2014
 
Myslivecké zábavy 2/2014
ročník: 2014

Hledáme původní katalogy Sallačovy sbírky

26.5.2014

Miroslav Čeněk

Chtěli bychom požádat čtenáře Myslivosti a uživatele webu o pomoc při pátrání po původních originálních katalozích Sallačovy sbírky paroží jelenovitých, která je uložena na Ohradě.

Sallačova sbírka Národní zemědělské muzeum Praha připravilo ve své pobočce Ohrada v Hluboké nad Vltavou novou expozici proslulé Sallačovy sbírky paroží jelenovitých a souroží turovitých z celého světa. Prof. Vilém Sallač shromažďoval tuto sbírku od počátku 20. století až do své smrti v roce 1927 a podařilo se mu vytvořit unikátní soubor světového významu. Současná expozice nahradila dřívější z roku 1966, kterou připravili ing. Jiří Andreska a dr. ing. Josef Nečas. Nová expozice si klade za cíl představit jednotlivé druhy také prostřednictvím barevných fotografií živých zvířat, pokud možno v přirozeném prostředí, mapek výskytu a stručných textů zmiňujících zajímavosti z jejich života a stupeň ohrožení. Projekt nové expozice byl podpořen podnikem Lesy České republiky s. p. Nyní připravujeme katalog této sbírky. Práci ztěžuje okolnost, že během 2. světové války se ztratily původní Sallačovy katalogy (sbírka byla v té době uložena v Předklášteří u Tišnova). Chtěli bychom požádat laskavé čtenáře, pokud by měli nějaké informace, které by mohly vést k jejich nalezení, aby nám je sdělili. Případné nalezení byť jen fragmentů původních katalogů by sbírku významně zhodnotilo. Miroslav Čeněk miroslav.cenek@nzm.cz


Diskuzní fórum

 

Reklama

 

Tip obchodu

Povídání o srnčí zvěři Tip obchodu
 299 Kč v internetovém obchodě

Reklama

reklama
 
 

Reklama

reklama
reklama
 

Partneři

reklama
reklama
reklama
reklama
reklama

Reklama

 

Výměna ikon

reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama

Stáhněte si

Stáhněte si