Aktuální čísla časopisů

Myslivost: Prosinec / 2014
ročník: 62 (92)
 
Lovecký pes: 2/2014
ročník: 2014
 
Myslivecké zábavy 2/2014
ročník: 2014

Jagteriéři na výbornou

16.5.2011

Jagteriéři na výbornou

Už podruhé uspořádal Myslivecký spolek Kapalice-Radkov ve své honitbě klubové zkoušky vloh jagteriérů. Minulý ročník, konaný také v květnu, se setkal s příznivým ohlasem kynologické veřejnosti a nejinak tomu bylo také letos. Organizátoři opět vše připravili do detailů, aby psi a vůdci pracovali v příznivých a srovnatelných podmínkách. Optimálně zazvěřená honitba jim dala příležitost prokázat vlohy i dosažené kvality ve všech disciplínách.

Když dozněly tóny borlice, ředitel zkoušek Jan Kadlec přivítal osm vůdců s jejich svěřenci a popřál jim mnoho úspěchů. Slova se pak ujal hlavní rozhodčí Libor Kurfiřt, který zdůraznil hlavní kritéria zkoušek a představil sbor rozhodčích. S Františkem Kurfiřtem a Ing. Petrem Houskou spolurozhodovali také čekatelé na funkci rozhodčích Josef Valenta a Marek Houska.
Mladé jagteriéry převážně polní honitba náležitě prověřila. Podle pokynů rozhodčích psi s vůdci vyráželi do terénu. V nízkých porostech a později také v lesících a remízcích kolem rybníků se opakovně ukazovalo, jak důležitá je detailní a systematická příprava každé kynologické akce. Mysliveckému hospodáři Milanu Kadlecovi se velmi osvědčilo dlouhodobé ověřování přítomnosti drobné i spárkaté zvěře ve vybraných lokalitách.
Všichni psi tak mohli ukázat reakce na přítomnost zvěře a teplou stopu. Předváděli, jak umějí slídit a být přitom náležitě hlasití, zda se řádně chovají po výstřelu a navíc opakovaně prokazovali poslušnost. Vydařený start povzbudil vůdce ke zkouškám z dalších předmětů, jako je stopa vůdce a vodění na řemeni. 
Pak nastal čas sčítání bodů a závěrečného vyplňování tabulek a protokolů. Psi si mohli odpočinout a napít se, jejich vůdci zas občerstvit. Vhod přišla dršťková polévka a vepřový řízek s bramborovým salátem. Pochvaly strávníků patřily paní Olince Kadlecové, jídla a nápoje servírovali předseda spolku Jaroslav Navrátil a člen výboru Antonín Louda.
Fanfáry borlice na zdar lovu i lesu předznamenaly vyhlášení výsledků. S plným počtem 188 bodů se celkovým vítězem stal jagteriér Tom z Jedličí vedený MVDr. Petrem Zemanem. Pochopitelně obstál v I. ceně. Stejné hodnocení a jen o čtyři body méně získal Edy od Netušílka s vůdcem Václavem Malenickým. Na třetím místě a rovněž v I. ceně skončila Fregie z Dolánkova dvora se 181 body pod vedením Vladimíra Blažka. O vysoké úrovni výcviku předvedených jagteriérů svědčí fakt, že i další tři psi získali I. cenu, jeden pak po zaváhání obstál v III. ceně. Z hodnocení byla vyřazena pouze fenka, která se po pronásledování lišky ve stanoveném časovém limitu nevrátila k vůdci.
„Při dnešní prověrce psíci prokázali vrozené vlohy. Především hlasitost, kvalitu nosu, povahu a schopnosti k mnohem složitějšímu výcviku,“ řekl hlavní rozhodčí Libor Kurfiřt. „Počet psů, kteří klubové zkoušky absolvovali v první ceně, naznačuje, že nastupující generace jagteriérů je velmi nadějná. Hlavně na vůdcích teď bude záležet, zda předpoklady svěřenců nepromarní a náležitě rozvinou.“     
Znova se potvrdilo, že zkoušky vloh vždy byly a zůstávají prubířským kamenem schopností a základního výcviku. Teprve úspěšným absolvováním pro psa a jeho vůdce začíná společná kariéra. Počet získaných bodů a dosažená cena vypovídají o jejich vztahu, o schopnosti obstát v mnohem náročnějších prověrkách a zejména ve složitých situacích lovu a myslivecké praxe.


Diskuzní fórum

Fotogalerie

Foto2

2) Nervozitu vůdců a jagteriérů po několika úspěšných disciplínách vystřídala jistota a pohoda.

Foto1

1) Spokojenost s vydařenou kynologickou akcí je vidět na tvářích všech zúčastněných.

 

Reklama

 

Tip obchodu

Border teriér Tip obchodu
Internetový obchod Myslivost 

Reklama

reklama
 
 

Reklama

reklama
reklama
 

Partneři

reklama
reklama
reklama
reklama
reklama

Reklama

 

Výměna ikon

reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama

Stáhněte si

Stáhněte si