Aktuální čísla časopisů

Myslivost: Prosinec / 2014
ročník: 62 (92)
 
Lovecký pes: 2/2014
ročník: 2014
 
Myslivecké zábavy 2/2014
ročník: 2014

Myslivci Českokrumlovska hodnotili uplynulý myslivecký rok a plánovali následující

10.5.2011

Lukáš Bodnár

Dne 28.4.2011 se konal sněm Okresního mysliveckého spolku Český Krumlov. Zástupci uživatelů honiteb z celého okresu se tentokrát nesjížděli, jak byla dlouhá léta zvykem, do Kájova ale do Věžovaté Pláně. Tato změna v místě konání této vrcholné myslivecké akce byla jednoznačně prospěšná, neboť prostředí bylo vzorně a v duchu mysliveckých tradic připraveno členy MS Věžovatá Pláne Poluška a tvořilo celkově velmi reprezentativní rámec pro jednání.

Sněm byl zahájen slavnostní fanfárou v podání JUDr. Jana Stejskala a následně pronesl úvodní slovo předseda OMS pan Zdeněk Pils, který přivítal hosty z Lesů ČR s.p. a města Kaplice. Celý sněm dále řídil místopředseda OMS Ing. Roman Urbanec, PhD., jenž na začátek přednesl program jednání, který byl přítomnými jednomyslně schválen.
Jak již bývá na všech sněmech zvykem následovala celá řada zpráv. Zprávu o plnění usnesení z minulého sněmu přednesl člen myslivecké rady pan Zdeněk Grabner. Dále odprezentoval zprávu předseda OMS Zdeněk Pils, který zdůraznil výhody členství ČMMJ a shrnul práci myslivecké rady v uplynulém roce. Ing. Pavel Hadač vyhodnotil ve zprávě o činnosti myslivecké komise zejména chovatelskou přehlídku trofejí v roce 2010. Předseda kynologické komise pan Miroslav Bican shrnul ve své zprávě veškeré kynologické akce konané v uplynulém roce včetně počtu psů a jejich dosažených výsledků. Pan Jiří Polák předseda kulturně propagační komise přednesl zprávu, v níž seznámil přítomné s výsledky zkoušek o první lovecký lístek a dále s probíhajícím kurzem zájemců o první lovecký lístek a kurzem na zkoušky pro myslivecké hospodáře, kam se přihlásilo 10 zájemců. Zprávu o činnosti ČMMJ o.s. přednesl člen její myslivecké rady Ing. Roman Urbanec, PhD., který informoval přítomné o sboru zástupců, volebním sněmu ČMMJ o.s., aktivů předsedů OMS a hospodářských výsledcích jednotlivých organizací ČMMJ o.s. Dále Ing. Urbanec shrnul v krátkém projevu činnost Jihočeské společnosti pro ochranu přírody a myslivosti, o.p.s., jíž je OMS Český Krumlov členem. Tato organizace se zabývá zejména přeshraniční spoluprací s Bavorskem a Horním Rakouskem. Pan Petr Samek přednesl zprávu o činnosti dozorčí rady, v níž vyzdvihl činnost zejména sekretariátu OMS, neboť dozorčí rada neshledala žádné nedostatky v chodu OMS. Na závěr tohoto bodu jednání přednesl JUDr. Jan Stejskal zprávu finanční komise, která obsahovala závěrečný účet za rok 2010 a rozpočet na rok 2011, který byl navržen s pozitivním hospodářským výsledkem.
Po občerstvení byla slavnostně předána za zvuků mysliveckých fanfár vyznamenání II. a III. stupně a věrnostní medaile jednotlivým zasloužilým myslivcům, které na ocenění navrhli jejich domovská myslivecká sdružení. Následně předseda OMS přednesl návrh plánu práce myslivecké rady na rok 2011, který byl přítomnými schválen.
V následující diskuzi představili přítomní vedoucí kroužků činnost s mládeží. Myslivecká rada bude nadále hledat všechny možnosti jak podporovat nejen finančně práci s mládeží a velmi ocenila obětavost vedoucích kroužků, kteří i v dnešní uspěchané době věnují velkou část svého osobního volna práci s dětmi.
Závěrečným bodem jednání bylo schválení usnesení ze sněmu, které přednesl předseda návrhové komise Ing. Pavel Hadač. Usnesení bylo přítomnými zástupci uživatelů honiteb schváleno.
 


Diskuzní fórum

nové vlákno | přihlásit se do fóra
Vlákno Vytvořil Příspěvky Zobrazení Poslední příspěvek
HxuJHpGFjtpKM dorqqwbaj
1 775 dorqqwbaj
(9.6.2011 14:58:20)
BFEENbDVDC jvksjvh
1 721 jvksjvh
(8.6.2011 9:46:22)
gQitJDhkQAOSA Letitia
1 709 Letitia
(8.6.2011 6:36:58)
 

Reklama

 

Tip obchodu

Tradice a zvyky české myslivosti Tip obchodu
Další zboží v internetovém obchodě

Reklama

reklama
 
 

Reklama

reklama
reklama
 

Partneři

reklama
reklama
reklama
reklama
reklama

Reklama

 

Výměna ikon

reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama

Stáhněte si

Stáhněte si