Aktuální čísla časopisů

Myslivost: Prosinec / 2014
ročník: 62 (92)
 
Lovecký pes: 2/2014
ročník: 2014
 
Myslivecké zábavy 2/2014
ročník: 2014

Pohled z úhlu osmistovky

18.7.2014

Jiří Kasina Pohled z úhlu osmistovky

Zamyšlení nad výší a složením členského příspěvku ČMMJ

 Můj dědeček měl oblíbený vtip: Z čeho se skládá stožár? Odpověď zněla z dvou padesátižárů a nebo čtyř pětadvacetižárů. Dovolím si to pozměnit na otázku, z čeho se skládá členská osmistovka? No přece z jedné čtyřistadesetikoruny a jedné třistadevádesátikoruny, která se ještě skládá z dvěstěpadesátikoruny a stočtyřicetikoruny. Že jsem se pomátl? Ale vůbec ne, i tak lze totiž popsat výše členského příspěvku a úhly pohledu na něj.

Je totiž s podivem, že ač se už v roce 2008 odhlasovala výše členského příspěvku ČMMJ 800 Kč (ponechávám stranou pro zjednodušení další druhy nižších členských příspěvků), dodnes mnoho členů, ale bohužel ani funkcionářů neví, z čeho se členský příspěvek skládá. Neví, že 410 Kč zůstává na okrese, zbývajících 390 Kč jde do Prahy na ústředí, kde se ještě uloupne 250 Kč na pojištění u Halali, takže pro vlastní činnost Sekretariátu zůstává 140 Kč.

Nejen já jsem se v posledních letech nesčetněkrát setkal s výtkou, proč se Praze dává osm stovek, proč je tak drahé pojištění. Nemíním obhajovat činnost Halali, jen mi dovolte konstatovat fakt, že prostě myslivci povinné pojištění mít musí, pojištění u Halali je v podstatě obdobou jako povinné ručení u aut a opravdu asi není na trhu zatím levnější pojištění. A hlavně celá osmistovka do Prahy prostě nejde.

Pohled z úhlu osmistovky tedy prosím vědomě a s plnou zodpovědností dělme na pohled z úhlu toho, kolik zůstává na okrese a kolik zůstává v centru V roce 2008 se odhlasovala výše členského příspěvku bohužel s vazbou zablokování dalšího nezvyšování. Proč bohužel? Protože si myslím, že to byla chyba a stanovení zatím nepřekročitelné hranice se stalo pomyslným kamenem na krku celé ČMMJ! Dovolil jsem si to po dlouhé době říci jako první veřejně na Sboru zástupců v Benešově a od některých přítomných jsem schytal potlesk, od některých minimálně ironický úšklebek.

Dovolte mi tedy napsat pro někoho asi kacířské myšlenky. Co je to dnes osm stovek? Ani ne polovina nádrže v autě a možná ani ne polovina nákupního košíku při víkendovém rodinném nákupu v supermarketu! Ano, vím, že pro některé jsou to velké peníze, ale zkusme se pod úhlem osmistovky podívat na věci myslivosti bližší. Už jste si někdy sečetli, kolik dáte za rok za oblečení a vybavení do honitby? Spočítali jste si, kolik stojí zbraň, dalekohled a munice? Kolik vás stojí dojíždění do honitby? A kolik prokrmíte díky svému loveckému psu, neřku-li kolik utratíte za vlastní občerstvení a další požitky na mysliveckých akcích?  Kolik vás prostě záliba jménem myslivost každoročně stojí?! Nemění se vám trochu úhel pohledu?

I při vědomí, že i v řadách myslivců jsou méně movití, si troufám tvrdit, že oněch osm stovek je zlomkem celoročních nákladů. A ať chceme, a nebo nechceme, myslivost je prostě dražší, resp. finančně náročnější záliba, kde se v celkových nákladech musí počítat s asi podstatně více než osmistovkou! A kdo chce myslivost zodpovědně provozovat, musí prostě s výdaji počítat.

Řady těch, kteří nechtějí onu osmistovku vydat z kapsy, tedy podle mého názoru tvoří ti, kteří ji nechtějí vydat z principu, resp. je to forma vyjádření nespokojenosti. Nespokojenosti s tím, že za vydanou osmistovku nejsou odpovídající služby. Opět asi kacířsky si dovolím tvrdit, že tak jako když vybereme předplatné, jsme povinni vrátit platbu formou služby či zboží, poskytnout čtenáři minimálně oněch dvanáct výtisků ročně plus další případné služby či výhody. Je to tedy vlastně forma obchodu něco za něco. A stejně tak je - s dovolením - vybírání členského příspěvku stejný „kšeft“, obchod se členy, kdy za členský roční příspěvek čekají platící členové adekvátní služby, servis, obhajobu, zaštítění či jak to nazvat jinak. A právě proto, protože mnozí onu adekvátní odezvu necítí, staví se k placení tak negativně. Jednoduchý zákon akce a reakce.

Vím moc dobře, a z rozhovorů v tomto čísle uveřejněných to v podstatě vyplývá, kolik hříchů je třeba napravit, kolik ne zrovna ideálních a pro členy pozitivních rozhodnutí se v posledních minimálně devíti letech v centru udělalo. Vím ale stejně tak dobře, protože jsem býval svého času na jednání Myslivecké rady jako host zván, kolik se udělalo pro obhajobu myslivců, kolik proběhlo jednání a kolik úsilí stálo, aby se zajistilo finančně i to relativně málo co máme, aby nebyly zákony ještě v horší podobě než jsou, aby fungovalo alespoň to, co ještě funguje. Ono pomyslné jádro pudla se skrývá totiž v tom, že se nevědělo o těch negativních skutečnostech (což je v podstatě logické a zaplať svatý Hubert, že se konečně některá fakta odkryla), ale ono se nevědělo moc ani o těch pozitivních faktech a skutečnostech!!! Naši nejvyšší funkcionáři totiž necítili potřebu členům sdělovat, co se událo, projednalo, co se povedlo, a nebo nepovedlo, jak a jakým způsobem oni ne vyvolení, ale zvolení splňovali a plnili zájmy a potřebu řadových myslivců. A protože negativní zvěsti se šíří podstatně rychleji než ty pozitivní, celou členskou základnou se nebývale rozšířil mor nespokojenosti, naštvanosti a hlavně nedůvěry ve vrcholné orgány ČMMJ, výsledkem čehož bylo odtržení a nezájem členů o dění v organizaci. A pragmatickým projevem a nejběžnějším gestem odporu ke stavu věci bylo „na tohle členský příspěvek dávat nebudu“!

Takže chceme-li společnými silami fungování naší organizace napravit, je třeba, aby se vedení otevřelo směrem ke členům a jako jednu z hlavních priorit si dalo závazek obnovení důvěry a vytažení oné pomyslné opony, za kterou se často jak Myslivecká rada, tak i Sekretariát skrývaly. Ať má každý myslivec, člen ČMMJ, možnost posoudit, zda jsou to orgány a funkcionáři, které zastupují opravdu zájmy i jeho. Myslím, že pozorný čtenář si z uveřejněných rozhovorů určitě nějaká pozitiva najde, je ale jen na něm, jak dalece bude věřit.

Ale pozor, vraťme se k úhlům pohledu. Při vytahování opony je třeba si stále připomínat, že se na představení jménem Myslivecká rada, resp. Sekretariát, prodávají lístky za pouhou stočtyřicetikorunu, za další čtyřistadesetikorunu si totiž kupujete i lístek na představení, kde v hlavní roli vystupuje okresní snem, okresní myslivecký spolek, jeho okresní myslivecká rada a příslušný okresní sekretariát!!! A že hlavně obě „představení“ jsou taková, že při nespokojenosti můžete, resp. dokonce musíte, na jeviště, prostě nehrají nějací cizí lidé, ale jedni z nás, je to představení, které si platíme, ale taky režírujeme sami a za své!

Ano, rychle a včas si uvědomme, že je tu nejen centrum v Praze, ale hlavně okres, místo, které nás každého eviduje, sdružuje, které má k myslivcům nejblíže a který také musí plnit odpovídající služby a tužby myslivců. Chceme-li nápravu po Praze, chtějme ji neméně tak důsledně po vlastním okresu.  Chtějme se stejnou důsledností služby jak z centra za stočtyřicetikorunu,  tak také z okresu za čtyřistadesetikorunu!

A na závěr se tedy zkusme zamyslet, jak je to s tou osmistovkou, zda je osm stovek otázkou finančního bytí či nebytí. Je každého svobodná vůle, aby tuto částku z peněženky nevydal, ale pak musí respektovat, že nemá nárok na všechny služby a požitky, ale také nemůže do dění mluvit a ovlivňovat ho při jednáních na všech úrovních. Ten, kdo osmistovku vydá, by ji měl vydávat s plným vědomím, že má tím pádem právo vědět, mít přístup k informacím, společné ochraně a obraně, že má právo na služby jak z úrovně centra, tak také okresu.

Ale ona zaplacená osmistovka je také výrazem důvěry, výrazem optimismu, že se po proběhlé katarzi chod organizace změní, že můžeme brát za bernou minci vyjádření nejvyšších funkcionářů, že období do podzimního Sjezdu v roce 2015 bude jistým obdobím přerodu a přípravy na nové formy fungování společného díla, poučením z toho, co se za poslední dobu v chodu naší společné myslivecké organizace událo.

Jiří KASINA

Šéfredaktor časopisu Myslivost

 

Reklama

 

Tip obchodu

Border teriér Tip obchodu
Internetový obchod Myslivost 

Reklama

reklama
 
 

Reklama

reklama
reklama
 

Partneři

reklama
reklama
reklama
reklama
reklama

Reklama

 

Výměna ikon

reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama

Stáhněte si

Stáhněte si