Aktuální čísla časopisů

Myslivost: Prosinec / 2014
ročník: 62 (92)
 
Lovecký pes: 2/2014
ročník: 2014
 
Myslivecké zábavy 2/2014
ročník: 2014

Zpráva ze zasedání MR ČMMJ

30.5.2014

MR ČMMJ

Myslivecká rada zasedala dne 20. května 2014 v Praze.

Zpráva ze zasedání Myslivecké  rady ČMMJ, z.s.

(dále jen MR ČMMJ)

                                                                 

Myslivecká rada zasedala dne 20. května 2014 v Praze. Na programu jednání byly následující body:

 

A.     Kontrola zápisu z posledního zasedání MR ČMMJ

 

B.     Zprávy k projednání

1.      Příprava  SZ ČMMJ 7.6.2014

 

C. Různé

 

1.      Plán a vyhodnocení akcí 2014

2.      Příprava výběrového řízení na jednatele ČMMJ

 

Zasedání Myslivecké rady ČMMJ zahájil předseda ČMMJ Ing. J. Palas, přivítal všechny přítomné a nechal schválit program jednání.   

 

Dále požádal jednatele Ing. J. Kostečku o kontrolu zápisu z minulého jednání rady.

 

 

MR ČMMJ schválila :

a)      Na návrh předsedy KPZ doc. J. Feuereisela a R. Mančíka propůjčení Čestného mysliveckého řádu pro J. Vosátku. (Na návrh předsedy KPK Mgr. M. Wolfa byl schválen Ing. F. Šonka dne  6.5.2014.)

b)      Návrh na vyplacení příspěvku za okresní kolo ZST okresním mysliveckým spolkům za rok 2013 ve výši Kč 131.000,-.

c)      Předsedu OPK JUDr. J. Kšicu, předsedu EK Ing. M. Krause a R. Mančíka jako další statutární zástupce ČMMJ.

 

MR ČMMJ souhlasila :

a)      S návrhem předsedy ČMMJ Ing. J. Palase, že povede jednání SZ ČMMJ do bodu č. 3, poté předá řízení jednání místopředsedovi Ing. J. Chmelovi.

b)      S předáním informace o sčítání čápů černých na OMS.

c)      S tím, že se členové MR sejdou po uzávěrce přihlášek výběrového řízení na jednatele ČMMJ, tj. po 20.6.2014 a domluví se na dalším postupu.

 

MR ČMMJ pověřila :

Jednatele ČMMJ Ing. J. Kostečku zúčastnit se s vedoucí ekonomického oddělení Ing. I. Dvořákovou kontroly MZe ČR, která proběhne na sekretariátu ČMMJ dne 26.5.2014.

 

MR ČMMJ ustanovila :

Komisi pro předání sekretariátu ČMMJ ve složení předseda EK Ing. M. Kraus, předseda DR ČMMJ JUDr. M. Machala (J. Hrubý), JUDr. K. Milulecký a Ing. I. Dvořáková, termín 14.-18.7.2014.

 

 

 

 

 

 

MR ČMMJ zmocnila :

Předsedu OPK JUDr. J. Kšicu, předsedu EK Ing. M. Krause a R. Mančíka zastupovat ČMMJ, jednat za ni v celém rozsahu.

 

MR ČMMJ revokovala :

a)      Usnesení B/1 b) ze dne 22.4.2014 neschvaluje propůjčení Čestného mysliveckého řádu pro Ing.  F. Šonku a J. Vosátku.

 

MR ČMMJ uložila :

a)      Jednateli Ing. J. Kostečkovi vyplatit okresním mysliveckým spolkům příspěvky za okresní kolo ZST za rok 2013 ve výši Kč 131.000,--.

b)      Jednateli Ing. J. Kostečkovi připravit podklady pro kontrolu čerpání dotací z MZe ČR dne 26.5.2014.

c)      Jednateli Ing. J. Kostečkovi připravit harmonogram předání sekretariátu ČMMJ.

d)     Jednateli Ing. J. Kostečkovi nechat zapsat do veřejného rejstříku další statutární zástupce ČMMJ.

e)      Jednateli Ing. J. Kostečkovi pozvat zástupce MZe ČR na zasedání SZ ČMMJ dne 7.6.2014.

 

MR ČMMJ nesouhlasila :

S návrhem na konání mimořádného volebního sněmu.

 

MR ČMMJ vzala na vědomí :

a)      Informaci jednatele Ing. J. Kostečky  o přípravě výstavy Natura Viva, o podpisu smlouvy s výstavištěm Lysá nad Labem a o podpisu smlouvy na  Národní myslivecké slavnosti na Ohradě

 

 

Dále Myslivecká  rada  vzala na vědomí podané informace jednotlivých členů z okresních sněmů a krajských koordinačních rad.

 

Příští zasedání MR ČMMJ se koná dne 6.6. 2014 v Benešově.  

 

        

                                                                                             Ing. Jaroslav Kostečka, Ph.D.,v.r.

                                                                                                         jednatel ČMMJ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Diskuzní fórum

 

Reklama

 

Tip obchodu

Ottova encyklopedie MYSLIVOST Tip obchodu
Eshop odborná literatura

Reklama

reklama
 
 

Reklama

reklama
reklama
 

Partneři

reklama
reklama
reklama
reklama
reklama

Reklama

 

Výměna ikon

reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama

Stáhněte si

Stáhněte si