Aktuální čísla časopisů

Myslivost: Prosinec / 2014
ročník: 62 (92)
 
Lovecký pes: 2/2014
ročník: 2014
 
Myslivecké zábavy 2/2014
ročník: 2014

Zpráva ze zasedání Myslivecké rady ČMMJ, z.s.

5.7.2014

Myslivecká rada (dále jen MR ČMMJ) zasedala dne 24. června 2014 v Praze. Na programu jednání byly následující body:

A. Kontrola zápisu z posledního zasedání MR ČMMJ B. Zprávy k projednání 1. Vyhodnocení SZ ČMMJ, z.s. 2. 1. kolo výběrového řízení na jednatele ČMMJ C. Různé 1. Směrnice ČMMJ pro jmenování a odvolávání rozhodčích pro posuzování výkonu loveckých psů 2. Plán a vyhodnocení akcí 2014 3. Příprava Mezinárodní výstavy a hodnocení trofejí Natura Viva 2015 (Zápis z 1. koordinační schůzky) Zasedání Myslivecké rady ČMMJ zahájil místopředseda ČMMJ Ing. J. Chmel, omluvil z jednání MR předsedu Ing. J. Palase a místopředsedu Ing. J. Papeže a ostatní omluvené členy rady, přivítal všechny přítomné a nechal schválit program jednání. Poté místopředseda Ing. J. Chmel požádal jednatele ČMMJ Ing. J. Kostečku o provedení kontroly zápisu z minulého zasedání MR ČMMJ. MR ČMMJ schválila : Návrh Směrnice ČMMJ pro jmenování a odvolávání rozhodčích pro posuzování výkonu loveckých psů. MR ČMMJ souhlasila : a) S návrhem předsedy KPK Mgr. M. Wolfem, aby při každém zasedání MR šéfredaktor časopisu Myslivost udělal rozhovor s některým ze členů MR. b) Se zpracováním informace o průběhu výběrového řízení na jednatele ČMMJ do tisku. c) S účastí předsedy DR JUDr. M. Machaly a člena DR J. Hrubého při 2. kole výběrového řízení na jednatele ČMMJ. d) S návrhem předsedy ekonomické komise Ing. M. Krause na svolání schůzky dne 2.7.2014 od 8.30 hod na sekretariátu ČMMJ ohledně vysvětlení možnosti čerpání neinvestiční dotace z MZe ČR. (Ing. M. Kraus, Mgr. M. Wolf, Ing. J. Kasina, doc. J. Feuereisel, Ing. J. Vlášek) MR ČMMJ rozhodla : a) Nepodepisovat smlouvu s ČZUB na rok 2014. b) Nezasílat dopis na MZe ČR s návrhem na delegování pravomoci pro pořádání VOMZK na krajské úřady, ale pokusit se domluvit možnost změny podmínek VOMZK při osobním jednání na MZe ČR. c) O stanovení termínu 2. kola výběrového řízení na středu 2.7.2014 od 9.00 hodin. MR ČMMJ požádala : a) Členy MR, kteří se zúčastní Národních mysliveckých slavností na Ohradě, aby zastupovali MR při předávání různých ocenění na pódiu, např. při předávání nejvyšších mysliveckých vyznamenání. b) Předsedu KPK Mgr. M. Wolfa o zajištění účasti šéfredaktora časopisu myslivost Ing. J. Kasiny na schůzce svolané předsedou EK Ing. M. Krausem k možnosti využití neinvestiční dotace z MZe ČR dne 2.7.2014 od 8.30 hod na sekretariátu ČMMJ. MR ČMMJ uložila : a) Jednateli ČMMJ Ing. J. Kostečkovi zaslat dopis s rozhodnutím MR ohledně smlouvy pro rok 2014 vedení ČZUB. b) Jednateli ČMMJ ve spolupráci s předsedou střelecké komise Ing. A. Čechem zakoupit zbraně pro ceny ve střeleckých soutěžích na rok 2014. c) Jednateli ČMMJ vyjednat podmínky smlouvy s ČZUB pro rok 2015. d) Jednateli ČMMJ Ing. J. Kostečkovi odpovědět na nabídku Střeleckého klubu Hvězda Kroměříž, že MR ČMMJ ráda přijme výše uvedenou částku jako částečnou splátku na odkup podílu střelnice Hvězda Kotojedy, který činí za ČMMJ a Služby myslivosti Kč 2.500.000,--, trvá však na zaplacení celé částky za podíl na střelnici, nabízí splátkový kalendář. e) Sekretariátu ČMMJ navrhnout termín konání SZ ČMMJ, z.s. na březnovou sobotu 2015 (Benešov). f) Jednateli Ing. J. Kostečkovi zařídit naskenování zpracovaných koncepcí řízení sekretariátu ČMMJ jednotlivými uchazeči a zaslat k prostudování členům MR – výběrové komisi. g) Jednateli Ing. J. Kostečkovi pozvat vybrané uchazeče na středu 2.7.2014 postupně od 10.00 hodin k pohovoru do 2. kola výběrového řízení. h) Asistentce jednatele I. Karlíkové obálky s přihláškami účastníků do výběrového řízení na jednatele ČMMJ uložit zpět do trezoru. i) Jednateli Ing. J. Kostečkovi zveřejnit Směrnici ČMMJ pro jmenování a odvolávání rozhodčích pro posuzování výkonu loveckých psů, v elektronickém Věstníku ČMMJ. j) Jiřímu Procházkovi, předsedovi kynologické komise, předložit návrh Řádu ČMMJ pro jmenování a odvolávání rozhodčích pro posuzování výkonu loveckých psů do SZ ČMMJ. k) Jednateli ČMMJ zařadit do programu jednání MR přípravu výstavy NV 2015 počínaje zasedáním MR 9.9.2014. l) Předsedovi kulturně-propagační komise Mgr. M. Wolfovi, předsedovi ekonomické komise Ing. M. Krausovi a předsedovi myslivecké komise Ing. Vl. Divišovi připravit materiály k zajištění výstavy a hodnocení trofejí NV 2015 dle stanovených úkolů ze zápisu 1. koordinační schůzky. m) Místopředsedovi Ing. J. Chmelovi řešit stížnost firmy Ekoplant (Pacholek) na jednání s jednatelkou INTERLOVU PRAHA, s.r.o. Ing. I. Dvořákovou a Ing. L. Králíčkem. MR ČMMJ vzala na vědomí : a) Úkoly pro MR z Usnesení SZ ČMMJ, z.s. ze dne 7.6.2014. b) Návrh předsedy DR ČMMJ JUDr. M. Machaly na termín schůzky s OMR v Třebíči a p. J. Vlkem ve dnech 4.-7.8.2014. Dále Myslivecká rada vzala na vědomí podané informace jednotlivých členů MR. Příští zasedání MR ČMMJ se koná dne 2.7. 2014 v Praze. Ing. Jaroslav Kostečka, Ph.D.,v.r. jednatel ČMMJ


Diskuzní fórum

 

Reklama

 

Tip obchodu

Lesními pěšinami Tip obchodu
Prodejna myslivost 

Reklama

reklama
 
 

Reklama

reklama
reklama
 

Partneři

reklama
reklama
reklama
reklama
reklama

Reklama

 

Výměna ikon

reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama

Stáhněte si

Stáhněte si