Aktuální čísla časopisů

Myslivost: Prosinec / 2014
ročník: 62 (92)
 
Lovecký pes: 2/2014
ročník: 2014
 
Myslivecké zábavy 2/2014
ročník: 2014

Zpráva ze zasedání Myslivecké rady ČMMJ, o.s.

11.7.2014

Zpráva ze zasedání Myslivecké rady ČMMJ, o.s.

Myslivecká rada (dále jen MR ČMMJ) zasedala dne 2. července 2014 v Praze. Na programu jednání byly následující body:

A. Kontrola zápisu z posledního zasedání MR ČMMJ B. Zprávy k projednání 2. kolo výběrového řízení na jednatele ČMMJ C. Různé C/1 Vyúčtování dopisů ČMMJ – podpora kandidátů členů ČMMJ do PSP. Zasedání Myslivecké rady ČMMJ zahájil místopředseda ČMMJ Ing. J. Chmel, omluvil z jednání MR předsedu Ing. J. Palase a místopředsedu Ing. J. Papeže a další omluvené členy, přivítal všechny přítomné a nechal schválit program jednání. Poté místopředseda ČMMJ Ing. J. Chmel požádal jednatele ČMMJ Ing. J. Kostečku o provedení kontroly zápisu z minulého zasedání MR ČMMJ. MR ČMMJ schválila: A) Delegaci na Dni sv. Huberta ve Sv. Antonu ve složení místopředseda Ing. J. Chmel, předseda organizačně-právní komise JUDr. J. Kšica, předseda ekologické komise RNDr. J. Zbořil a R. Mančík. B) Změnu termínu ústních zkoušek MH OMS Nymburk. MR ČMMJ se usnesla: Že na základě vyhodnocení požadovaných písemností a osobního pohovoru s pozvanými uchazeči výběrového řízení na jednatele ČMMJ stanovuje pořadí nejvhodnějších uchazečů a rozhodla se jmenovat jednatelem ČMMJ Mgr. Martina Horálka. MR ČMMJ rozhodla: zrušení datové schránky ČMMJ. MR ČMMJ stanovila: Termín předání sekretariátu ČMMJ jednatelem Ing. J. Kostečkou na 15. 7. 2014 za účasti stanovených členů MR a sekretariátu ČMMJ. MR ČMMJ uložila: A) Právníkovi ČMMJ JUDr. K. Mikuleckému osobně navštívit jednatelku a předsedkyni firmy HUBERT I+J, s.r.o. a s výsledky jednání seznámit MR. B) Jednateli Ing. J. Kostečkovi přepracovat zaslaný materiál Ing. J. Pospíšilem jako podklad k návrhu na státní vyznamenání in memoriam pro prof. J. Hromase. C) Jednateli Ing. J. Kostečkovi zveřejnit Opatření MR ČMMJ pro jmenování a odvolávání rozhodčích pro posuzování výkonu loveckých psů, v elektronickém Věstníku ČMMJ. D) Místopředsedovi Ing. J. Chmelovi jménem MR ČMMJ zaslat jednotlivým uchazečům dopisy s výsledkem výběrového řízení. E) Zástupcům ČMMJ místopředsedovi Ing. J. Chmelovi, předsedovi ekonomické komise Ing. M. Krausovi, předsedovi organizačně-právní komise JUDr. J. Kšicovi a Radovanu Mančíkovi dojednat pracovně-právní podmínky nástupu Mgr. M. Horálka do funkce jednatele ČMMJ. F) Předsedovi organizačně-právní komise JUDr. J. Kšicovi připravit návrh Stanov ČMMJ a předložit jej MR do dne 9.9.2014. G) Jednateli ČMMJ jménem MR pozvat náměstka MZe Ing. M. Žižku na jednání MR dne 9.9.2014. MR ČMMJ revokovala: Název „Směrnice“ a schválila název „Opatření MR ČMMJ pro jmenování a odvolávání rozhodčích pro posuzování výkonu loveckých psů“. MR ČMMJ odložila: Po diskusi bod C/1 Vyúčtování dopisů ČMMJ – podpora kandidátů členů ČMMJ do PSP k projednání na zasedání MR dne 9.9.2014. MR ČMMJ vzala na vědomí: A) Informaci o vyúčtování volební kampaně podanou předsedou Ekonomické komise Ing. M. Krausem. B) Informaci Ing. J. Pubala o přípravě výstavy Země živitelka v Českých Budějovicích, termín výstavy 28.8.-2.9.2014. C) Informaci o dopise zaslaném na OMSy ekonomkou ČMMJ Ing. I. Dvořákovou o možnosti konzultací k čerpání neinvestiční dotace s návrhem termínů schůzek ke kontrole dokladů každé úterý v srpnu, navrhuje též možnost pro moravské OMSy konzultaci v Brně. MR ČMMJ apeluje na OMSy konzultací využívat. Dále Myslivecká rada vzala na vědomí podané informace jednotlivých členů. Příští mimořádné zasedání MR ČMMJ se koná dne 12. srpna 2014 v Praze od 9.00 hodin. Zapsal Ing. Jaroslav KOSTEČKA, Ph.D.,v.r. jednatel ČMMJ


Diskuzní fórum

 

Reklama

 

Tip obchodu

Lesními pěšinami Tip obchodu
Prodejna myslivost 

Reklama

reklama
 
 

Reklama

reklama
reklama
 

Partneři

reklama
reklama
reklama
reklama
reklama

Reklama

 

Výměna ikon

reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama

Stáhněte si

Stáhněte si