Aktuální čísla časopisů

Myslivost: Prosinec / 2014
ročník: 62 (92)
 
Lovecký pes: 2/2014
ročník: 2014
 
Myslivecké zábavy 2/2014
ročník: 2014

Zpráva ze zasedání Myslivecké rady ČMMJ, z.s.

1.7.2014

Myslivecká rada (dále jen MR ČMMJ) zasedala dne 6. června 2014 v Benešově. Na programu jednání byly následující body: A. Kontrola zápisu z posledního zasedání MR ČMMJ B. Zprávy k projednání 1. Příprava SZ ČMMJ 7.6.2014 C. Různé 1. Plán a vyhodnocení akcí 2014 2. Společné zasedání MR a DR ČMMJ C. Různé

Zasedání Myslivecké rady ČMMJ zahájil předseda ČMMJ Ing. J. Palas, přivítal všechny přítomné a nechal schválit program jednání. Poté předseda Ing. J. Palas požádal jednatele ČMMJ Ing. J. Kostečku o provedení kontroly zápisu z minulého zasedání MR ČMMJ. MR ČMMJ schválila: A) Dodatek č. 1/2014 ke smlouvě o součinnosti mezi ČMMJ a ČMKJ uzavřené dne 13.4.2014, jehož návrh projednalo a předložilo Předsednictvo ČMKJ dne 6.6.2014. B) Propůjčení vyznamenání II. stupně „Za zásluhy“ doc. J. Feuereiselovi. MR ČMMJ souhlasila: A) Se schůzkou se zástupcem nových TV programů za účasti předsedy ekonomické komise Ing. M. Krause a R. Mančíka. B) Se změnou termínu zkoušek z myslivosti u OMS Nymburk a Ústí n. Labem. C) S návrhem předsedy ekonomické komise Ing. M. Krause o vyplacení odměn jednateli Ing. J. Kostečkovi za rok 2013 v červenci 2014. MR ČMMJ stanovila: Termín jednání další MR ČMMJ dne 24.6.2014 od 10.00 hodin na sekretariátu ČMMJ – 1. kolo výběrového řízení na funkci jednatele ČMMJ. MR ČMMJ pověřila: Předsedu organizačně-právní komise JUDr. J. Kšicu a R. Mančíka prověřit stav střelnice Hvězda Kotojedy a podat zprávu MR. MR ČMMJ uložila: A) Jednateli Ing. J. Kostečkovi zaslat žádost s návrhem na státní vyznamenání in memoriam prof. J. Hromasovi prostřednictvím PS PČR nebo Senátu. B) Jednateli Ing. J. Kostečkovi seznámit okresní myslivecké spolky s dodatkem č. 1/2014 ke smlouvě o součinnosti mezi ČMMJ a ČMKJ. Jednateli Ing. J. Kostečkovi zajistit zveřejnění Dodatku č. 1/2014 ke smlouvě o součinnosti mezi ČMMJ a ČMKJ v elektronickém Věstníku ČMMJ. C) Předsedovi střelecké komise Ing. A. Čechovi připravit návrh dodatku smlouvy s Meoptou, a.s. a zaslat na sekretariát ČMMJ. D) Jednateli Ing. J. Kostečkovi přeposlat stanovisko MZe ČR k návrhu zápisu zvláště chráněných druhů živočichů členům MR ČMMJ. MR ČMMJ konstatovala: Že se připojuje ke stanovisku MZe ČR ohledně návrhu zápisu zvláště chráněných druhů živočichů. MR ČMMJ vzala na vědomí: Informace členů MR ČMMJ z okresních sněmů, kterých se zúčastnili. Dále Myslivecká rada vzala na vědomí podané informace jednotlivých členů. Ing. Jaroslav Kostečka, Ph.D.,v.r. jednatel ČMMJ


Diskuzní fórum

 

Reklama

 

Tip obchodu

Čelovka Fénix HL50 Tip obchodu
Obchod pro předplatitele

Reklama

reklama
 
 

Reklama

reklama
reklama
 

Partneři

reklama
reklama
reklama
reklama
reklama

Reklama

 

Výměna ikon

reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama

Stáhněte si

Stáhněte si